• Raport de evaluare a implementarii legii nr. 52/2003 in anul 2019